Logo

Welcome

HOME PRODUCTS BIOGRAPHY CONTACT

Hân Hạnh Giới thiệu DVD Kỷ Niệm Ngày Quân Lực 19/06
Ðã được tái bản lần thứ 3
Vinh Danh


Quốc Ca Hoa Kỳ - Quốc Ca Việt Nam - Phút Mặc Niệm Bài Diễn Văn (Vinh Danh Chiến Sị Việt Nam Cộng Hòa) Chút Quà Cho Quê Hương & Chuyện Ba Người
National Anthem USA(Excellent) & Quốc Ca Việt Mỹ
(Hay nhất thế kỷ có 1 không 2, mới lạ chưa từng có từ
trước đến nay, tài liệu sử học cực kỳ vô cùng quý giá
trong lịch sử cận đại)
Greatest Speech (The Best) Vinh Danh Chiến Sĩ VNCH
(Hay nhất thế kỷ có 1 không 2, mới lạ chưa từng có từ
trước đến nay, tài liệu sử học cực kỳ vô cùng quý giá
trong lịch sử cận đại) Có Diễn Binh 19/6 (Hải Lực Không Quân)
Chút Quà Cho Quê Hương & Chuyện Ba Người
(Quá Tuyệt Vời)
Công Ðức Sinh Thành Lâu Ðài Tình Ái & Chuyện Hẹn Hò Anh Hùng Tử Khí Hùng Bất Tử
Công Ðức Sinh Thành/Ca dao tình cha & mẹ
Thần Ðồng Ðan Vy 8 year-old Vietnamese genius
(Hay nhất thế kỷ có 1 không 2, mới lạ chưa từng có từ
trước đến nay, tài liệu sử học cực kỳ vô cùng quý giá
trong lịch sử cận đại)
Lâu Ðài Tình Ái & Chuyện Hẹn Hò
(Quá Tuyệt Vời)
Anh Hùng Tử Khí Hùng Bất Tử
(Hay nhất thế kỷ có 1 không 2, mới lạ chưa từng có từ
trước đến nay, tài liệu sử học cực kỳ vô cùng quý giá
trong lịch sử cận đại)
Dạ Khúc Shebert (Piano & Violin) Romeo Julliette - Hạ Trắng - Tâm Hồn Cô Ðơn Saxophone T12
Music Serenade Shebert (Piano & Violin)
(Quá Tuyệt Vời)
Romeo Julliette - Hạ Trắng - Tâm Hồn Cô Ðơn Saxophone
Liên Khúc hay nhất từ trước 1975
(Quá tuyệt vời, mới lạ hay nhất chưa từng có từ trước đến nay)
Chiến Sĩ Vô Danh
Ca dao tình cha & mẹ / Nhà văn Diệu Tâm Bông Hồng Cài Áo
Freedom Soldier Dan Vy 8 year-old Vietnamese genius
(Hay nhất thế kỷ có 1 không 2, mới lạ chưa từng có từ
trước đến nay, tài liệu sử học cực kỳ vô cùng quý giá
trong lịch sử cận đại)
Chiếc Áo Bà Ba & Áo Thơm Rơm Cao dao tình mẹ / Nhà văn Diệu Tâm - Bông Hồng Cài Áo Chiến Sĩ Vô Danh & Ca Dao Tình Cha & Tình Mẹ & Bông Hồng Cài Áo
Chiếc Áo Bà Ba & Áo Thơm Rơm
(Quá tuyệt vời)
Ca dao tình cha & mẹ / Nhà văn Diệu Tâm
Bông Hồng Cài Áo

(Hay nhất thế kỷ có 1 không 2, mới lạ chưa từng có từ
trước đến nay, tài liệu sử học cực kỳ vô cùng quý giá
trong lịch sử cận đại)
Chiến Sĩ Vô Danh (hay nhất) 8-yr-old genius (Excellent) Freedom Soldier Dan Vy 8 year-old Vietnamese genius
(Hay nhất thế kỷ có 1 không 2, mới lạ chưa từng có từ
trước đến nay, tài liệu sử học cực kỳ vô cùng quý giá
trong lịch sử cận đại)

 


Phát hành DVD 2014 (Vinh Danh Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa 19/6) - (Nhật Trường và Thần Ðồng Ðan Vy 8 tuổi) - Freedom Soldier Ðan Vy 8-year-old Vietnamese Genius
Hay nhất thế kỷ có 1 không 2, mới lạ chưa từng có từ trước đến nay, tài liệu sử học cực kỳ vô cùng quý giá trong lịch sử cận đại (Nên mua để bảo tồn văn hóa) và kho tàng tài liệu sử học cực kỳ vô giá hiếm quý cho con cháu sau này Nhật Trường Empire Produtions
Xin vào order DVD tại web site Amazon $ (Vinh Danh Chiến Sị VNCH) NhatTruong.net Copyright 2004
     
1. Quốc Ca Hoa Kỳ - Quốc Ca Việt Nam - Phút Mặc Niệm Có Diễn Binh 19-6 (Hải Lục Không Quân)
Chào Quốc Kỳ và một phút mặc niệm rất trang trọng vĩ đại trang nghiêm và vô cùng xúc động
Hay nhất thế kỷ có 1 không 2, mới lạ hay nhất chưa từng có từ trước đến nay, tài liệu sử học cực kỳ quý giá trong lịch sử cận đại.
Xin vào order DVD tại web site Amazon $ NhatTruong.net Copyright 2004
     
2. Bài Diễn Văn (Vinh Danh Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa)   Nhật Chương
Hay nhất thế kỷ có 1 không 2, mới lạ hay nhất chưa từng có từ trước đến nay, tài liệu sử học cực kỳ quý giá trong lịch sử cận đại. Có Diễn Binh 19-6 (Hải Lục Không Quân)
Xin vào order DVD tại web site Amazon $ NhatTruong.net Copyright 2004
     
3. Chút Quà Cho Quê Hương & Chuyện Ba Người / Quá Tuyệt Vời   Mỹ Huyền
Xin vào order DVD tại web site Amazon $ NhatTruong.net Copyright 2004
     
4. Công Ðức Sinh Thành / Quá Tuyệt Vời   Thần Ðồng Ðan Vy 8 tuổi
Cao Dao Tình Cha & Mẹ / Nhà Văn Diệu Tâm
Hay nhất thế kỷ có 1 không 2, mới lạ hay nhất chưa từng có từ trước đến nay
   
Xin vào order DVD tại web site Amazon $ NhatTruong.net Copyright 2004
     
5. Lâu Ðài Tình Ái & Chuyện Hẹn Hò / Quá Tuyệt Vời   Nhật Trường
Xin vào order DVD tại web site Amazon $ NhatTruong.net Copyright 2004
     
6. Anh Hùng Tử Khí Hùng Bất Tử Nhật Trường - Mỹ Lan - Nhật Chương
Hay nhất thế kỷ có 1 không 2, mới lạ hay nhất chưa từng có từ trước đến nay, tài liệu sử học cực kỳ quý giá trong lịch sử cận đại.   Có Diễn Binh 19-6 (Hải Lục Không Quân)
Xin vào order DVD tại web site Amazon $ NhatTruong.net Copyright 2004
     
7.Dạ Khúc Shebert (Piano & Violin) / (Quá Tuyệt Vời)   Vương Hương - Luân Vũ (Có ngoại cảnh)
Xin vào order DVD tại web site Amazon $   Copyright 2004
     
8. Liên Khúc Saxophone / Hay nhất trước 1975 Romeo Julliette - Hạ Trắng - Tâm Hồn Cô Ðơn
Xin vào order DVD tại web site Amazon $ NhatTruong.net Copyright 2004
     
9. Chiến Sĩ Vô Danh & Ca Dao Tình Cha & Mẹ / Nhà văn Diệu Tâm & Bông Hồng Cài Áo
Hay nhất thế kỷ có 1 không 2, mới lạ hay nhất chưa từng có từ trước đến nay, tài liệu sử học cực kỳ quý giá trong lịch sử cận đại.
  Thần Ðồng Ðan Vy 8 tuổi
Có Diễn Binh 19-6 (Hải Lục Không Quân)
Xin vào order DVD tại web site Amazon $ NhatTruong.net Copyright 2004
     
10. Chiếc Áo Bà Ba & Áo Thơm Rơm
Hay nhất thế kỷ có 1 không 2, mới lạ hay nhất chưa từng có từ trước đến nay, tài liệu sử học cực kỳ quý giá trong lịch sử cận đại.
NhatTruong.net Nhật Trường - Mỹ Lan
Xin vào order DVD tại web site Amazon $ NhatTruong.net Copyright 2004
     
11. Ca dao tình cha & mẹ / Nhà văn Diệu - Tâm Bông Hồng Cài Áo NhatTruong.net Mỹ Huyền
Quá tuyệt vời, mới lạ hay nhất chưa từng có từ trước đến nay  
Xin vào order DVD tại web site Amazon $ NhatTruong.net Copyright 2004
     
12. Chiến Sĩ Vô Danh (hay nhất) 8-yr-old genius (Excellent) NhatTruong.net Thần Ðồng Ðan Vy 8 tuổ
Hay nhất thế kỷ có 1 không 2, mới lạ hay nhất chưa từng có từ trước đến nay, tài liệu sử học cực kỳ quý giá trong lịch sử cận đại.  
Xin vào order DVD tại web site Amazon $ NhatTruong.net Copyright 2004
     


Song List

 

Home | Products | Biography | Contact