Logo

Welcome

HOME PRODUCTS BIOGRAPHY CONTACT

Hân Hạnh Giới thiệu DVD Kỷ Niệm Ngày Quân Lực 19/06
Ðã được tái bản lần thứ 3
Vinh Danh


Quốc Ca Hoa Kỳ - Quốc Ca Việt Nam - Phút Mặc Niệm Bài Diễn Văn (Vinh Danh Chiến Sị Việt Nam Cộng Hòa) Chút Quà Cho Quê Hương & Chuyện Ba Người
National Anthem USA(Excellent) & Quốc Ca Việt Mỹ
(Hay nhất thế kỷ có 1 không 2, mới lạ chưa từng có từ
trước đến nay, tài liệu sử học cực kỳ vô cùng quý giá
trong lịch sử cận đại)
Greatest Speech (The Best) Vinh Danh Chiến Sĩ VNCH
(Hay nhất thế kỷ có 1 không 2, mới lạ chưa từng có từ
trước đến nay, tài liệu sử học cực kỳ vô cùng quý giá
trong lịch sử cận đại) Có Diễn Binh 19/6 (Hải Lực Không Quân)
Chút Quà Cho Quê Hương & Chuyện Ba Người
(Quá Tuyệt Vời)
Công Ðức Sinh Thành Lâu Ðài Tình Ái & Chuyện Hẹn Hò Anh Hùng Tử Khí Hùng Bất Tử
Công Ðức Sinh Thành/Ca dao tình cha & mẹ
Thần Ðồng Ðan Vy 8 year-old Vietnamese genius
(Hay nhất thế kỷ có 1 không 2, mới lạ chưa từng có từ
trước đến nay, tài liệu sử học cực kỳ vô cùng quý giá
trong lịch sử cận đại)
Lâu Ðài Tình Ái & Chuyện Hẹn Hò
(Quá Tuyệt Vời)
Anh Hùng Tử Khí Hùng Bất Tử
(Hay nhất thế kỷ có 1 không 2, mới lạ chưa từng có từ
trước đến nay, tài liệu sử học cực kỳ vô cùng quý giá
trong lịch sử cận đại)
Dạ Khúc Shebert (Piano & Violin) Romeo Julliette - Hạ Trắng - Tâm Hồn Cô Ðơn Saxophone T12
Music Serenade Shebert (Piano & Violin)
(Quá Tuyệt Vời)
Romeo Julliette - Hạ Trắng - Tâm Hồn Cô Ðơn Saxophone
Liên Khúc hay nhất từ trước 1975
(Quá tuyệt vời, mới lạ hay nhất chưa từng có từ trước đến nay)
Chiến Sĩ Vô Danh
Ca dao tình cha & mẹ / Nhà văn Diệu Tâm Bông Hồng Cài Áo
Freedom Soldier Dan Vy 8 year-old Vietnamese genius
(Hay nhất thế kỷ có 1 không 2, mới lạ chưa từng có từ
trước đến nay, tài liệu sử học cực kỳ vô cùng quý giá
trong lịch sử cận đại)
Chiếc Áo Bà Ba & Áo Thơm Rơm Cao dao tình mẹ / Nhà văn Diệu Tâm - Bông Hồng Cài Áo Chiến Sĩ Vô Danh & Ca Dao Tình Cha & Tình Mẹ & Bông Hồng Cài Áo
Chiếc Áo Bà Ba & Áo Thơm Rơm
(Quá tuyệt vời)
Ca dao tình cha & mẹ / Nhà văn Diệu Tâm
Bông Hồng Cài Áo

(Hay nhất thế kỷ có 1 không 2, mới lạ chưa từng có từ
trước đến nay, tài liệu sử học cực kỳ vô cùng quý giá
trong lịch sử cận đại)

Chiến Sĩ Vô Danh (hay nhất) 8-yr-old genius (Excellent) Freedom Soldier Dan Vy 8 year-old Vietnamese genius
(Hay nhất thế kỷ có 1 không 2, mới lạ chưa từng có từ
trước đến nay, tài liệu sử học cực kỳ vô cùng quý giá
trong lịch sử cận đại)


 


Song List

 

Home | Products | Biography | Contact